Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości w sprawie miejsca i czasu przeprowadzenia losowania numerów dla list kandydatów na radnych

K O M U N I K A T
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pakości w sprawie miejsca i czasu przeprowadzenia losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 lutego 2022 r.


Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2020r. poz.1319 oraz z 2021r. poz.1834 2054) Miejska Komisja Wyborcza informuje:

  1. Losowanie numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości nastąpi w dniu 25 stycznia 2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości, ul. Rynek 4 w Pakości - Urząd Stanu Cywilnego.

  2. Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej oraz zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej .
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Mirosław Gozdera

metryczka


Wytworzył: Mirosław Gozdera (20 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 stycznia 2022, 16:40:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165