Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 12 (z 12)

Emisja obligacji w 2020 r.
rejestr zmian informacji

Publikacja informacji z otwarcia ofert oraz zawiadomienia o wyborze oferty
Data: 2020-10-23 10:12:55
Autor: Magdalena Gromek
Publikacja zaświadczenia ZUS I Oddział w Warszawie z dnia 13.10.2020 r.
Data: 2020-10-21 14:33:25
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja uchwały RIO z dnia 15.10.2020 r.
Data: 2020-10-16 15:30:54
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach dla Gminy Pakość i Urzędu Miejskiego
Data: 2020-10-09 09:23:37
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja wyjaśnienia oraz zaświadczenia o niezaleganiu składek ZUS
Data: 2020-10-08 13:18:12
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja sprawozdań Rb za 2017 r.
Data: 2020-10-07 14:27:36
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja kolejnych dokumentów
Data: 2020-10-01 13:50:17
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja kolejnych dokumentów
Data: 2020-10-01 12:54:06
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja kolejnych dokumentów
Data: 2020-10-01 12:40:19
Autor: Jacek Malinowski
poprawa błędu pisarskiego
Data: 2020-10-01 11:40:43
Autor: Jacek Malinowski
poprawa błędu pisarskiego
Data: 2020-10-01 11:40:39
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja kolejnych dokumentów
Data: 2020-10-01 11:39:03
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 1 - 12 (z 12)

powrót do informacji »