Zarządzenie nr 381/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 5 września 2022w sprawie określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Zarządzenie nr 381/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 września 2022


w sprawie określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 8 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1 .1. Ustala się termin składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania  zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, do dnia 16 września 2022 r.
 
2. Wnioski, o którym mowa w ust.1 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.
 
§ 2 Wykonanie zadania powierza się dyrektorom szkół mających siedzibę na terenie Gminy Pakość.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń
 
  
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 381/2022
Burmistrza Pakości
z dnia 5 września 2022 r.  
   
Zgodnie z §8 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227), Burmistrz ma obowiązek ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w/w pomocy. Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest w pełni uzasadnione. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 września 2022, 13:19:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59