Raport o stanie Gminy Pakość

Raport o stanie Gminy Pakość

Raport o stanie Gminy Pakość za 2021 r.

Szanowni Państwo,nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g), wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w przepisie art. 28 aa u.s.g. nad przedstawionym raportem o stanie [...]

Raport o stanie Gminy Pakość za 2020 r.

Szanowni Państwo,nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g), wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w przepisie art. 28 aa u.s.g. nad przedstawionym raportem o [...]

Raport o stanie Gminy Pakość za 2019 r.

Szanowni Państwo,nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g), wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w przepisie art. 28 aa u.s.g. nad przedstawionym raportem o [...]

Raport o stanie Gminy Pakość za 2018 r.

Szanowni Państwo,nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g), wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w przepisie art. 28 aa u.s.g. nad przedstawionym raportem o [...]

metryczka