Zawiadomienia o wszczęciu/zakończeniu postępowań

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Pakości zawiadamia o wszczęciu/zakończeniu postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (7 marca 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (7 marca 2006, 12:45:22)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (16 grudnia 2015, 12:21:37)
Zmieniono: aktualizacja opisu odnośnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22097