2015 r.

2015 r.

Wykonanie studni głębinowej na działce nr 69 w Wielowsi

Pakość, dnia 21 grudnia  2015 r.  KIO.6220.13.2015.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Panią Renatę Fryszkowską- Madej i Pana Romana Fryszkowskiego, wnioskiem z dnia 15 września 2015 [...]

Wykonanie studni głębinowej na działce 255/6, położonej w msc. Kościelec gm. Pakość

 Pakość, dnia 7 lipca 2015 r.KIO.6220.8.2015.HRZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Państwa Małgorzatę i Romana Wach, wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Pakości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC

Pakość, dnia 8 lipca 2015 r.KIO.6220.3.2015.HROBWIESZCZENIEUrząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poźn. zm.), art. 33 [...]

Wykonanie studni głębinowej na działce nr 36/8, położonej w miejscowości Kościelec, gmina Pakość.

  KIO.6220.9.2015.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji     W związku ze złożonym przez Państwa Małgorzatę i Romana Wach, wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Wykonanie studni głębinowej na działce nr 34/10, położonej w miejscowości Kościelec, gmina Pakość

KIO.6220.7.2015.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Panią Renatę Fryszkowską-Madej i Pana Romana Fryszkowskiego, wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2015 r., zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Prowadzenie punktu zbierania odpadów metali oraz prowadzeniu procesu odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i szkła na nieruchomości nr 48/1 położonej w m. Giebnia, gm. Pakość.

Pakość, 18 marca 2015r. KIO.6220.4.6.2015   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Szymona Kłoczko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przerób Surowców Wtórnych „GIBBO” z [...]

Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego KOŚCIELEC, na terenie dz. nr 200 i 201 położonych w m. Kościelec, gm. Pakość

Pakość, 30 stycznia 2015r. KIO.6220.3.2.2015   OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia W związku ze złożonym przez Panią Lucynę Buzała, zam. gm. Dąbrowa k/Mogilna wnioskiem z dnia 10 października 2014r.w sprawie wydania [...]

metryczka