2011 r.

2011 r.

zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Pakości oraz w obrębach Rybitwy i Radłowo

Pakość, 29 listopada 2011r. KIO.6220.1.1.2011.ACh     Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie     Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt. 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Uporządkowanie terenów po zakładach Lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej

Pakość, 19 października 2011r.KIO.6220.12.6.2011.AChZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 27 września 2011r., zgodnie z art. [...]

Eksploatacja złoża kruszywa WOJDAL XV

Pakość, 21 lipca 2011 r.KIO.6220.9.11.2011.AChZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka reprezentującego firmę PHU Merkury Andrzej Kowalczyk z siedzibą w m. Radłowo 65, gm. Pakość wnioskiem z dnia [...]

Wykonanie melioracji szczegółowych we wsi Rycerzewo

Pakość, 19 maja 2011r. KIO.6220.10.9.2011.ACh ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Marcina Pawłowskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa Inwestora Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Pakość, 18 maja 2011r.KIO.6220.8.8.2011.AChOBWIESZCZENIEo wydaniu postanowieniaW związku ze złożonym przez Pana Romana Fryszkowskiego reprezentującego spółkę „VENTUS” s.c. R. Fryszkowska-Madej, A. Ignaszewska, R. Fryszkowski, Quality Sp [...]

Przebudowa istniejących obiektów technologicznych na obszarze odcinka nr 5 kolejki linowo-towarowej Janikowo-Piechcin

Pakość, 8 listopada 2011r.KIO.6220.5.19.2011.AChZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Janusza Głodka reprezentującego firmę Soda Polska Ciech Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA z siedzibą przy ul. [...]

Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Ludkowo VII, gm. Pakość

Pakość, 24 marca 2011r. KIO.6220.4.6.2011.ACh ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Daniela Kowalczyk reprezentującego firmę Kopalnia Żwiru i Piasku s.c. Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk z siedzibą w m. [...]

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego WOJDAL XXVI

Pakość, 14 marca 2011r. KIO.6220.6.9.2011.ACh   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Kazimierza Janiszewskiego reprezentującego Firmę Wielobranżową „BENZ-KRUSZ” z siedzibą w m. Wojdal 20, [...]

metryczka