2020 r.

2020 r.

Zmiana pozwolenia na zbieranie odpadów na działce nr 7, obręb Pakość, przy ul. Topolowej

Pakość, dnia 19 lutego 2021 r.KIO.6220.26.2020.HRZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxxxxx, prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MAXICAR” Marcin Zalewski z [...]

Budowa Centrum Logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą planowanego na działce nr 27/5 w m. Giebnia

   Pakość, dnia 1 lutego 2021 r.   KIO.6220.7.2020.HR  ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, działającego w imieniu Centrum Wynajmu Nieruchomości S. A., wnioskiem z [...]

Budowa nowej pompowni bariery drenażowej nr 2 i rowu odwodnieniowego nr 2 na terenie CIECH Soda Polska w Janikowie, na działce nr 6/1 w miejscowości Węgierce, gm. Pakość

   Pakość, dnia 25 listopada 2020 r.    KIO.6220.13.2020.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, działającego w imieniu CIECH Soda Polska [...]

Stacja 110/SN Pakość - modernizacja rozdzielni 15kv wraz z pracami towarzyszącymi

   Pakość, dnia 20 listopada 2020 r.    KIO.6220.25.2020.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o. o. z [...]

Modernizacja stacji 110/SN Pakość na terenie części działki nr 67/4 obr. Wielowieś, gm. Pakość.

Pakość, 04 lutego 2021 r. KIO.6733.1.3.2021O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. [...]

"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV WIELOWIEŚ 4) o łącznej mocy do 10 MW (wykonywanej etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą, w m.Wielowieś, gmina: Pakość"

Pakość, dnia 25 maja 2021 r.        KIO.6220.23.2020.PGOBWIESZCZENIEUrząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV WIELOWIEŚ 6) o mocy łącznej do 6 MW (wykonywanej etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielowieś, gmina: Pakość"

Pakość, dnia 20 października 2021 r.KIO.6220.22.2020.HR                                                      [...]

"Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV WIELOWIEŚ 5) o mocy łącznej do 10 MW włącznie (wykonywanej etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielowieś, gmina: Pakość”

Pakość, dnia 20 października 2021 r.KIO.6220.21.2020.HR                                                      [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Mogileńskiej, Polnej, Radłowskiej w msc. Pakość oraz msc. Radłowo, gm. Pakość

Pakość, dnia 11 lutego 2021 r.KIO.6220.24.2020.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana XXXX XXXXXX prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria z siedzibą w [...]

Budowie Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach w miejscowości Ludwiniec

Pakość, dnia 7 maja 2021 r.         KIO.6220.17.2020.PGOBWIESZCZENIEUrząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 202 w miejscowości Kościelec, gm. Pakość

Pakość, dnia 21 października 2020 r.    KIO.6220.4.2020.PG OBWIESZCZENIE    Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Dot. zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki nr 21/88 obręb 1, m. Pakość.

Pakość, 13 listopada 2020 r.   KIO.6730.30.19.2020   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie działek nr 38/5, 38/16, 38/27 obr. Mielno, gm. Pakość.

Pakość, 07 października 2020 r.   KIO.6733.9.9.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. [...]

Wniosek o wydanie postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określonego w decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dziarnowo

Dnia 21 sierpnia 2020 r.  Burmistrz Pakości wydał postanowienie w którym wyraził stanowisko, że aktualne są  warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Dziarnowo na nieruchomościach [...]

Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Pakość

KIO.6220.16.2020.HR   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Pawła Bróździńskiego działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, wnioskiem z dnia 17 lipca [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW na działkach nr 67, 68, 69 obręb Ludkowo, gm. Pakość

KIO.6220.13.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Spółka Jawna z siedzibą w  m. Wojdal, wnioskiem z dnia z dnia 17 [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 2 o mocy do 1 MW na działkach nr 67, 68, 69 obręb Ludkowo, gm. Pakość

KIO.6220.12.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk, Daniel Kowalczyk Spółka Jawna z siedzibą w  m. Wojdal, wnioskiem z dnia z dnia 17 [...]

Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy- budowa pomostu na terenie części działki nr 2/1 obręb Mielno, gm. Pakość

 Pakość, 09 września 2020 r.   KIO.6730.79.13.2020   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. [...]

Zagospodarowaniu terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych, na terenie działek obręb 1, m. Pakość oraz obręb Ludkowo, gm. Pakość”.

 KIO.6220.12.2020.PG ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Wxxxxxxx Pxxxxxx, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem w ulicy Krótkiej w Pakości na terenie działek nr 120, 131/8, 416/27, 416/10, 416/16, 416/15, 416/9 obr. 3, m. Pakość.

Pakość, 20 lipca 2020 r.  KIO.6733.8.8.2020    O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek położonych w: obr. 4, m. Pakość, obr. Rybitwy, gm. Pakość, obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz obr. Giebnia, gm. Pakość

Pakość, 06 sierpnia 2020 r.   KIO.6733.7.15.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. [...]

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, na terenie działek o nr ewid. 55/5, 55/6, 80/6, 102/3, 118/1, 146, ob. Rybitwy, 2/29, 3/152, 3/154, 4, 5/2, 7, ob. 4, 119, 120, 123, 124, ob. Wielowieś, 24/1, 24/3, 27/6, ob. Giebnia

KIO.6220.1.2020.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana W...... P......, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” z siedzibą w Inowrocławiu reprezentującego Gminę [...]

Budowa w obrębie Węgierce, gm. Pakość elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 17 MW

KIO.6220.15.2019.PGZAWIADOMIENIEo wniesieniu odwołaniaZgodnie z art. 10, art. 49a i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  z a w i a d a m i a m,że od decyzji znak [...]

Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów nr: 42/2, 42/3, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/21, 48/5, 48/6, 112/1, 112/7, 112/8 ze złoża piasku w miejscowości Wojdal

Pakość, dnia 15 października 2020 r.KIO.6220.4.2018.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Kopalnię Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk i Daniel Kowalczyk Sp. j., wnioskiem z dnia z dnia 1 marca 2018 r. (data [...]

Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69/3, 69/4, 69/5, 69/8, 70/4, 70/5, 84/1, 85/1, 85/2, 86/1, 86/3 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Wojdal

KIO.6220.20.2019.PGOBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Wymiana linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek nr 67/4, 68, 81/2, 81/6, 88 obr. Wielowieś, gm. Pakość oraz działek nr 111, 112/4 obr. Rybitwy, gm. Pakość.

Pakość, 15 czerwca 2020 r.   KIO.6733.6.11.2020   O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej „Pakość 2” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na części działki o nr ew. 12/8, obręb Dziarnowo oraz części działki o nr ew. 279, obręb Kościelec

KIO.6220.21.2019.PGZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Panią A.... S.... pełnomocnika firmy Quadran Polska Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu: 20.12.2019r.), w sprawie wydania decyzji [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 4/9, 4/28, 4/41, 5/1, obręb Giebnia

KIO.6220.19.2019.PGOBWIESZCZENIEW związku ze złożonym dnia 27 marca 2020r. (data wpływu: 30.03.2020r.) przez firmę PVE 41 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy wnioskiem o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa, polegającej na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie zastawkowym na stopniu wodnym Pakość w miejscowościach Wielowieś i Giebnia

Pakość, 10 czerwca 2020 r.   KIO.6733.5.16.2020   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działek nr 94/24, 94/16, 94/17, 94/19, 94/20, 94/21 obr. 1, m. Pakość.

Pakość, 06 maja 2020 r. KIO.6733.3.14.2020   O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielowieś 3) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą

KIO.6220.8.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana M..... B....., pełnomocnika firmy Worm 10 Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząszczycach ul. Opolska 25a, 46-060 Chrząszczyce, wnioskiem [...]

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działkach nr 37/2 i 128, obręb Ludkowo, gmina Pakość

KIO.6220.11.2019.PG   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji W związku ze złożonym przez Pana Andrzeja Kowalczyka, Pana Daniela Kowalczyka oraz Pana Emanuela Kowalczyka – wspólników Spółki Cywilnej Elektrownie Wiatrowe Andrzej [...]

Budowa sieci wodociągowej na terenie działek obręb 4, m. Pakość, obręb Rybitwy, gm. Pakość, obręb Wielowieś, gm. Pakość, oraz obręb Giebnia, gm. Pakość.

Pakość, 27 stycznia 2020 r.   KIO.6733.1.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I E    Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na przedłużeniu ul. Żabiej w Pakości wraz z wylotem do Kanału Noteckiego, na terenie działki nr 239/2 obręb 2, m. Pakość oraz na terenie działki nr 84 obręb Rybitwy

KIO.6733.2.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działek nr 34/92, 34/93 obręb Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 16 stycznia 2020 r.   KIO.6733.4.3.2020   O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. [...]

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Giebnia, ob. Rybitwy, ob. Wielowieś, ob. Giebnia, Gmina Pakość

KIO.6220.1.2020.PGOBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania w sprawiedecyzji o środowiskowych uwarunkowaniachW związku ze złożonym przez Pana XXXX XXXX, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ” [...]

metryczka