2007 r.

2007 r.

Obwieszczenie-uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża o powierzchni około 0,5476 ha położonego na części działki nr 67 w miejscowości Wojdal

Pakość, dnia 14 lutego 2007r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PAKOŚCI Na podstawie art. 16 ust. 5 z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w toku [...]

metryczka