2014 r.

2014 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o., Rejon Dystrybucji Inowrocław w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pakość, 04 lutego 2015 r.KIO.6733.1.2.2015O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 [...]

Prowadzenie punktu zbierania odpadów metali na nieruchomości nr 83/2 w m. Jankowo, gm. Pakość

Pakość, 3 października 2014r. KIO.6220.15.11.2014.ACh   ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Pana Rafała Borkowskiego reprezentującego firmę RACHTEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Święty Marcin [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej w Pakości wraz z budową nawierzchni.

Pakość, 05 września 2014 r.  KIO.6733.8.10.2014 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Budowa Farmy Wiatrowej Dziarnowo” na nieruchomościach 18/1, 46, 47 i 48/1 w m. Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 4 sierpnia 2014r. KIO.6220.2.18.2014.ACh   ZAWIADOMIENIE   W związku ze złożonym przez Pana Marcina Wróbel reprezentującego juwi Pakość Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 29 marca 2013r w sprawie wydania decyzji [...]

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn 110 PE wraz z przyłączami gazowymi o średnicach dn 63 PE zakończonymi szafkami kurka głównego na granicach posesji położonych w obrębie Pakość

Pakość, 02 września 2014 r.KIO.6733.15.8.2014 O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. [...]

Budowa linii kablowych nn 0,4 kV, na terenie nieruchomości nr 176/4, 176/6, 179/2 i 202 położonych w obrębie Pakość

Pakość, 23 września 2014 r.   KIO.6733.14.11.2014   O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin– Pakość

Pakość, 18 lipca 2014 r. KIO.6733.11.11.2014 O B W I E S Z C Z E N I E      Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Pakość, 03 lipca 2014 r.  KIO.6733.10.9.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 104 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 [...]

Budowa „Farmy Wiatrowej Dziarnowo” na nieruchomościach 18/1, 46, 47 i 48/1 w m. Dziarnowo, gm. Pakość.

Pakość, 6 czerwca 2014r. KIO.6220.2.11.2014.ACh   ZAWIADOMIENIE             W związku ze złożonym w dniu 23 grudnia 2013r. przez Pana Marcina [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej kablowo– napowietrznej

Pakość, 21 października 2014 r.   KIO.6733.13.24.2014   O B W I E S Z C Z E N I E           Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami.

Pakość, 21 maja 2014 r. KIO.6733.10.4.2014 O B W I E S Z C Z E N I E        Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pakość, 21 maja 2014 r.  KIO.6733.11.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E       Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego na wniosek Gminy Pakość dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 4, 5/1, 5/10 i 5/11 obręb Kościelec.

Pakość, 21 maja 2014 r.  KIO.6733.7.11.2014 O B W I E S Z C Z E N I E        Zgodnie z art. 104 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej w Pakości wraz z budową nawierzchni

Pakość, 2 czerwca 2014r.KIO.6220.14.6.2014.ACh ZAWIADOMIENIEo wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowegoW związku ze złożonym przez Pana Sławomira [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Pakość, 07 lipca 2014 r.KIO.6733.9.9.2014O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 104 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) [...]

Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej na terenie działek nr 386, 365 i 278 w m. Pakość

Pakość, 01 kwietnia 2014r. KIO.6733.5.7.2014    ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 104 § 1 i § 2 i art. 10 ustawy z dnia 14 [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego na terenie dz. nr 34/8 położonej w m. Dziarnowo, gm. Pakość

Pakość, 9 kwietnia 2014 r.KIO.6733.26.8.2014O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową nawierzchni w m. Rybitwy na terenie nieruchomości w m. Rybitwy, gm. Pakość

 Pakość, 11 kwietnia 2014 r. KIO.6733.4.5.2014O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Budowa oświetlenia na terenie działki nr 218 w miejscowości Pakość

Pakość, 27 marca 2014 r.KIO.6733.6.4.2014O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Budowa oświetlenia na terenie działki nr 235 w miejscowości Pakość.

Pakość, 27 marca 2014 r.KIO.6733.3.3.2014O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Budowa oświetlenia na terenie działek nr 13 i 14/4 w m. Ludkowo, gm. Pakość

Pakość, 27 marca 2014 r.KIO.6733.2.3.2014O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Budowa sieci wodociągowej w m. Kościelec, gm. Pakość na terenie dz. nr 4, 5/1, 5/11

Pakość, 28 marca 2014 r.KIO.6733.7.4.2014O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

metryczka