2009 r.

2009 r.

Budowa kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości

Pakość, dnia 22 grudnia  2009r.N/znak: KIO 7624-19-12/09OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji    W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 października 2009r., [...]

Budowa zespołu boisk typu Orlik 2012

                         Pakość, dnia 22 października 2009 r.N/znak: KIO 7331 –84-2/09 ZAWIADOMIENIEo zakończeniu postępowaniaZgodnie z art. [...]

Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk

Pakość, dnia 13 października 2009 r.N/znak: KIO 7624-15-8/09OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 września 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 [...]

Przebudowa drogi gminnej Ludwiniec-Wierzejewice położonej na działkach nr 39-obręb Ludwiniec, gm. Pakość oraz nr 50/2-obręb Wierzejewice, gm. Janikowo

            Pakość, dnia 3 sierpnia  2009 r.N/znak: KIO 7624-12-10/09OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjiW związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 [...]

Budowa utwardzonych ciągów pieszych przez Gminę Pakość na działkach nr 52, 61, 58, 57/2, 55/6 i nr 80 obręb Rybitwy, gmina Pakość

Pakość, dnia 4 czerwca 2009 r. N/znak: KIO 7331-43/09 ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2009r., zgodnie z art. 10 ustawy z [...]

Budowa obiektu usługowego (pawilon handlowy) wraz z infrastrukturą na działkach nr 2/5, 2/17 I 2/22 położonych w obrębie IV w miejscowości Pakość

Pakość, dnia 12 lutego 2009r. N/Znak: KIO 7331-6//09 ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowy obiektu tymczasowego – masztu do pomiarów kierunku i prędkości wiatru wraz z infrastrukturą na terenie części działki 18 położonej w miejscowości Dziarnowo

Pakość, dnia 12 lutego 2009r. N/Znak: KIO 7331-66/08//09 ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Radłowskiej w Pakości

                                         &nbs [...]

metryczka