Uchwała nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości

Uchwała Nr 5/2018
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
           
Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Przyznaje się, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości, następujące numery:

Numer listyNazwa komitetu wyborczego
14KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA DLA PAKOŚCI
15
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAKOŚĆ NOWE PERSPEKTYWY
16
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ W PAKOŚCI
17
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BEZ PODZIAŁÓW”
18
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM PAKOŚCI”

§ 2.
Przyznaje się, listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości, następujące numery:

Numer listy Nazwa komitetu wyborczego
19
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA
20
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY BŁASZAK
21
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA PAKOŚĆ

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Przewodniczący:
Mirosław Piotr Gozdera   

Zastępca Przewodniczącego:
Karolina Orzechowska

Członkowie:
Jolanta Kamińska
Eleonora Kapczyńska
Zofia Kowalska
Krzysztof Sucharski
Irena Szklarska
Katarzyna Truszczyńska
Joanna Wienconek
 
/pieczęć Komisji/

metryczka


Wytworzył: Mirosław Piotr Gozdera (28 września 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (28 września 2018, 11:50:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694