Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015

N/znak: KIO 7020-7-8/09

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko


         Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2009r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pakość na lata 2008-2015.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (26 czerwca 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 czerwca 2009, 07:37:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2671