Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Pakości

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Pakości.
 
Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-571- 32/20 z 26 marca 2020 r., zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane również w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: urz-040707-1@pkw.gov.pl (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00).
W takim przypadku potwierdzenie wpływu do Urzędu zostanie wysłane na adres mailowy osoby dokonującej zgłoszenia. Przesłanie zgłoszenia na adres mailowy nie zwalnia z obowiązku dostarczenia jego papierowej wersji. W przypadku przesłania skanów zgłoszeń oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone do Urzędu do 10 kwietnia 2020 r.
Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów można uzyskać pod numerem telefonu 795-477-522.
 
/-/ Izabela Tołstyko 
Pakość, 1 kwietnia 2020 r.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Tołstyko (2 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (5 kwietnia 2020, 09:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444