Uchwała nr I/5/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 25 listopada 2002w sprawie powołania osobowego składu Komisji RewizyjnejNa podstawie art. 18 a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr I/5/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 25 listopada 2002


w sprawie powołania osobowego składu Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./


 Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać stałą Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

      1.        Jarosław Kotyński

2.        Stanisław Motławski

3.        Mariusz Augustyn

4.        Jerzy Joachimiak

5.        Piotr Oklasiński

 § 2

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej będzie kontrola wszystkich spraw pozostających w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

w Pakości

Ryszard Kuflewicz

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr I/5/2002

Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie powołania osobowego składu Komisji Rewizyjnej

                 Zgodnie z art. 18 a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz w oparciu o § 27 Statutu Gminy Rada Miejska powołuje Komisję Rewizyjną, której celem jest kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych gminy.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

w Pakości

Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (16 czerwca 2003, 13:45:59)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:04:23)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3869