Zarządzenie nr 9/2003 Burmistrza Pakości z dnia 1 kwietnia 2003w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów, na zbycie nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Pakość.

Zarządzenie nr 9/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 1 kwietnia 2003


w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów, na zbycie nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Pakość.

Na podstawie § 1 ust.2 pkt 1 w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 i z 2003 r Nr 7, poz. 80).

z a r z ą d z a m,  c o  n a s t ę p u j e;

§ 1

Wyznaczyć Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Pakość w następującym składzie;

Żelazny Marek - Przewodniczący

Rączka Krystyna - członek

Moritz Danuta - członek

Wysocka Bożena - członek

Cebula Alicja - członek

§ 2

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Komisja rozpoczyna pracę z dniem podpisania.

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

Załącznik (63kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 10:42:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3820