Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

sprzedaż samochodu pożarniczego

zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Przetarg pisemny ofertowy
nr sprawy: OZO.5543.1.2020
wartość: -------------------------
termin składania ofert: 28 stycznia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty od tego samego nabywcy, który zaoferował ceny poniżej ceny wywoławczej oraz jedna oferta, która wpłynęła po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)