Vademecum wyborcy

Jeśli planujesz wyjazd poza miejsce stałego zameldowania, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 24 maja 2019 r. (w godz. pracy Urzędu).

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:
  • dowód osobisty lub paszport;
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (100kB) pdf

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd w Miejski w Pakości,ul.Rynek 4

Opłaty: Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia: Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców,

Natomiast, jeśli będziesz w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. - w gminie Pakość i chciałbyś zagłosować - dopisz się do spisu wyborców.

Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym i nie obejmuje kolejnych wyborów.
Wniosek musisz złożyć najpóźniej do 21 maja 2019 r. na piśmie - musi on zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą) i musi zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • nr PESEL,
  • miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w mieście lub gminie Pakość.
Wniosek o dopisanie do spisu wyborów - czasowe przebywanie (80kB) pdf

Wniosek możesz również złożyć przez Internet.
Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail. Miejsce złożenia dokumentów Urząd Miejski w Pakości,ul. Rynek 4 w Pakości.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Krajnik (8 maja 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (8 maja 2019, 10:56:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 502