Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w 2022 r.

Pakość, dnia 28 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz zarządzenia nr 103/2015 Burmistrza Pakości z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Pakości wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, podaje się informację, że w 2022 r. podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową nie wystąpiły do Urzędu Miejskiego w Pakości.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (28 lutego 2023)
Opublikował: Jacek Malinowski (1 marca 2023, 08:10:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54