Zarządzenie nr 341/10 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 25 sierpnia 2010w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2010r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r.

Zarządzenie nr 341/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 sierpnia 2010


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2010r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240[1]) w związku z uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2010r. w  brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2010r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2010r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informacje wymienione w § 1, 2 oraz 3 w terminie do dnia 31 sierpnia 2010r. Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (923kB) pdf
Załącznik nr 2 (1009kB) pdf
Załącznik nr 3 (459kB) pdf
   
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 oraz Nr 123, poz. 835.  UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 341/10
Burmistrza Pakości
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2010r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r.  
 
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Burmistrz Pakości przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2010r. oraz informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2010r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 sierpnia 2010, 09:55:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2851