Uchwała nr II/10/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2003Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431 z późn. zm/

Uchwała nr II/10/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. nr 94 poz. 431 z późn. zm/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć na rok 2003 cenę skupu 1 kwintala żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego w wysokości 28,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pakości
Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/10/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta, która będzie podstawą do naliczania podatku rolnego na 2003 r.


        Wyżej wymienioną uchwałę podejmuje się celem ustalenia wysokości ceny 1 kwintala żyta, która będzie podstawą do naliczania podatku rolnego w roku 2003.
        Średnia cena żyta ogłaszana przez GUS od roku 2001 wykazuje tendencję malejącą, stąd postanowiono obniżyć cenę żyta z 29 zł w roku 2002 na 28 zł na rok 2003.                                  Burmistrz
                                 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 08:00:35)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:07:08)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3882