Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz .U. z 2019, poz.684 z późn. zm.)

Burmistrz Pakości zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta RP, w dniu 10 maja 2020 r.
Spis będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, przy ul. Rynek 4, pokój nr 1 od 21 kwietnia do 05 maja 2020 r., w godzinach od 9.oo- do 11.oo z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pouczenie:
Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Krajnik (21 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 kwietnia 2020, 11:42:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483