Raport o stanie Gminy Pakość za 2019 r.

Szanowni Państwo,

nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g), wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w przepisie art. 28 aa u.s.g. nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art.28 aa, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Treść raportu (3512kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Kruszka (31 maja 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (1 czerwca 2020, 14:36:01)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (1 czerwca 2020, 14:37:59)
Zmieniono: Aktualizacja opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 399