Zarządzenie nr 151/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 26 sierpnia 2005w sprawie ustalenia planu harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie nr 151/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 sierpnia 2005


w sprawie ustalenia planu harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć plan harmonogramu dochodów budżetowych na 2005 r. w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz plan harmonogramu wydatków budżetowych na 2005 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (66kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 151/05
z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia planu harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2005 r.

Konieczność podjęcia przedmiotowego Zarządzenia, wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.), w którym zapisano, iż Burmistrz opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:49:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2693