Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Pakość, dnia 22 kwietnia 2009r.

N/znak: KIO 7624-2-6/09

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 kwietnia 2009r. Burmistrz Pakości wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pakość na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 opracowanego zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r, Nr25 poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2007r., Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (22 kwietnia 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (22 kwietnia 2009, 08:11:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2878