Zarządzenie nr 253/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 12 października 2009w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 253/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 12 października 2009


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2010 rok

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXIII/171/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie określania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pakość:

§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (33kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 253/09
Burmistrza Pakości
z dnia 12 października 2009 roku

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2010 rok

Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2010 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 listopada 2009, 08:23:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2537