Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości w sprawie terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych

K O M U N I K A T
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pakości w sprawie terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do  Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.

Miejska Komisja Wyborcza w Pakości działająca w składzie:

1. Mirosław Piotr Gozdera – przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
2. Karolina Orzechowska – Z-ca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
3. Dorota Jakubowska
4. Jolanta Kamińska
5. Sławomir Majchrzak
6. Artur Marek Bukowski
7. Iwona Szymborska
8. Katarzyna Truszczyńska
9. Joanna Wienconek

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, pok.nr 10 podaje do wiadomości publicznej termin przyjmowania w swojej siedzibie zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 lutego 2022r.

  • 13 stycznia 2022r. - czwartek od godz. 13.00 do godz. 15.00
  • 14 stycznia 2022r. - piątek od godz. 12.00 do godz. 14.00
  • 17 stycznia 2022r. - poniedziałek od godz. 21.00 do godz. 24.00
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

metryczka


Wytworzył: Beata Łechtańska (12 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2022, 14:42:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168