Zawiadomienie o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji prefabrykatów żelbetowych w m. Giebnia

Pakość, dnia 10 marca 2009r.

N/znak: KIO 7624-7-9/09

Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 10 marca 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie zakładu do produkcji prefabrykatów żelbetowych, zlokalizowanego w m. Giebnia, na działce nr 4/82, gm. Pakość.

 

Pakość, dnia 20 lutego 2009r.

N/znak: KIO 7624-7-5/09

Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

o złożonym przez firmę POLBUD-POMORZE Sp. zo.o., z siedzibą w Łącku 18, gm. Pakość wniosku z dnia 17 lutego 2009r., z dniem 19 lutego 2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji prefabrykatów żelbetowych, zlokalizowanego w m. Giebnia, na działce nr 4/82, gm. Pakość.

 

Pakość, dnia 2 marca 2009 r.

N/znak: KIO 7624-7-7/09

Zawiadomienie
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

iż w dniu 2 marca 2009r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji prefabrykatów żelbetowych, zlokalizowanego w m. Giebnia, na działce nr 4/82, gm. Pakość.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (20 lutego 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 lutego 2009, 11:19:50)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (10 marca 2009, 10:49:30)
Zmieniono: Dodanie informacji N/znak: KIO 7624-7-9/09

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3956