Zarządzenie nr 15/2003 Burmistrza Pakościz dnia 30 kwietnia 2003w sprawie powołania komisji konkursowej, przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.

Zarządzenie nr 15/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 30 kwietnia 2003


w sprawie powołania komisji konkursowej, przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, Poz. 1806)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać komisję konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, w składzie:

1. Członkowie wskazani przez Burmistrza Pakości:

a) Elżbieta Szymborska - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia, Promocji Gminy i Oświaty,
b) Lucyna Tyburcza - Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego,
c) Mieczysław Ruchniak - inspektor ds. oświaty, turystyki i promocji.

2. Członkowie wskazani przez Przewodniczącego Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia:

a) Jerzy Joachimiak - radny, Przewodniczący Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia,
b) Mariusz Augustyn - radny, członek Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:24:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3385