Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców
 
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011- kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z  2021 r. , poz. 1834 i 2054 z późn. zm.)
 
Burmistrz Pakości zawiadamia
 
o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości    w okręgu wyborczym Nr 4. Spis będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, przy ul. Rynek 4, pokój nr 1 od dnia 1 do 14 lutego 2022 r. w godzinach pracy urzędu.
 
Pouczenie:  
Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

metryczka


Wytworzył: Joanna Lewandowska (1 lutego 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (1 lutego 2022, 13:23:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177