Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych: w m. Mielno, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/13, w m. Łącko, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/4, w m. Radłowo, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 162/7, w m. Ludkowo, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 14/10 oraz nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I, II i III publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.11.1.2023.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 28 lutego 2023  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Mielno, Łącko, Radłowo i Ludkowo gm. Pakość oraz nieruchomości lokalowej nr 7, położonej w budynku nr 71 w m. Kościelec, gm. Pakość zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż nie wpłacając uprzednio wadium w ustalonej wysokości. 

zamówienie na:

Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego dane dotyczące nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Mikołaja wraz z udziałem w drodze dojazdowej – przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Lipowej 9 – przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Fabrycznej (obr. Rybitwy) – przeznaczonej w częściach do wydzierżawienia oraz nieruchomości gruntowych położonych w Pakości przy ul. Cmentarnej, w m. Wielowieś i m. Giebnia gm. Pakość – przeznaczonych do wydzierżawienia.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
nr sprawy: KIO.6840.14.1.2023.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 21 lutego 2023  24:00
wynik postępowania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia został zdjęty z tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości w dniu 22 lutego 2023 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, będącej przedmiotem wykazu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa po okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)