Zarządzenie nr 272/2013BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 października 2013w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość

Zarządzenie nr 272/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 października 2013


w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość

Na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) i uchwałą Nr XXXII/219/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 195/2012 Burmistrza Pakości z dnia 28 grudnia 2012r.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w siedzibie Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
 
Załącznik (49kB) pdf

Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal
 

   
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 272/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 28 października 2013r.

w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość
 
Podstawą podjęcia niniejszego zarządzenia jest powierzenie Burmistrzowi Pakości przez Radę Miejską w Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
Regulacja wysokości przedmiotowych opłat dokonywana jest z uwzględnieniem propozycji stawek opłat oraz kalkulacji przedstawianej przez podmiot zarządzający składowiskiem tj. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości, a także z uwzględnieniem wysokości stawek obowiązujących na sąsiednich składowiskach zarządzanych przez inne podmioty.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 marca 2014, 08:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1388