Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Mikołaja, oznaczonej jako dz. nr 418/23 wraz z udziałem w dz. nr 418/22 - drodze dojazdowej oraz dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Giebnia gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 27/5 i dz. nr 90, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.14.3.2023.N.F.-B.
wartość: ------------------------------
termin składania ofert: 18 kwietnia 2023  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)