Uchwała nr II/8/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie powołania osobowego składu Komisji Polityki SpołecznejNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm/

Uchwała nr II/8/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie powołania osobowego składu Komisji Polityki Społecznej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm/


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać stałą Komisję Polityki Społecznej w następującym składzie:

1. Hanasz Andrzej
2. Grupa Anna
3. Joachimiak Jerzy
4. Motławski Stanisław
5. Siembab Józef

§ 2

Przedmiotem działania Komisji będą w szczególności zagadnienia z zakresu:

  • gospodarki lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, sprawy czynszów,
  • ładu i porządku publicznego,
  • sprawy bezrobocia,
  • pomocy społecznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pakości
Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/8/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.

 w sprawie powołania osobowego składu Komisji Rewizyjnej

       Zgodnie z art. 18 a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz w oparciu o § 27 Statutu Gminy Rada Miejska powołuje Komisję Rewizyjną, której celem jest kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych gminy.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pakości
Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (16 czerwca 2003, 14:45:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:05:56)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3654