Zarządzenie nr 160/2016Burmistrza Pakościz dnia 30 września 2016w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkoły i przedszkola w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie nr 160/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 30 września 2016


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkoły i przedszkola w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się następujących nauczycieli jako osoby zastępujące dyrektorów szkoły i przedszkola w czasie ich nieobecności w roku szkolny 2016/2017:
  1. Panią Różę Sielecką  – w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu;
  2. Panią Jolantę Orzechowską – w Przedszkolu Miejskim w Pakości.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 89/2015

Burmistrza Pakości
z dnia 26 października 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkoły i przedszkola w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2015/2016
 
Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 
Z uwagi na fakt, iż w  Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz w Przedszkolu Miejskim w Pakości nie utworzono stanowisk wicedyrektorów, wyznaczenie osób, które zastąpią dyrektorów w przypadku ich nieobecności, jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 listopada 2016, 08:57:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445