Uchwała nr IV/28/2003Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 lutego 2003w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2003 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr IV/28/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2003 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć plany pracy następujących stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2003 r.:

1. Komisji Polityki Społecznej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
2. Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
3. Komisji Planowania, Rozwoju i Finansów, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
4. Komisji Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Pakości
                                          Ryszard Kuflewicz

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr IV/28/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2002 r.


        Przedmiot niniejszej uchwały stanowi przyjęcie planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2003 r.
        Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią przepisy art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, zgodnie z którymi stałe komisje Rady Miejskiej, przedkładają Radzie plany pracy.

 

                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Pakości
                                          Ryszard Kuflewicz

 

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej (66kB) pdf
Plan pracy Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia (62kB) pdf
Plan pracy Komisji Polityki Planowania, Rozwoju i Finansów (63kB) pdf
Plan pracy Komisji Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (61kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (26 czerwca 2003, 12:31:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (26 czerwca 2003, 12:34:31)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3654