Zarządzenie nr 223/06BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 24 maja 2006w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2005 rok

Zarządzenie nr 223/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 maja 2006


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2005 rok

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2005 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1,2 (111kB) pdf

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 223/06
Burmistrza Pakości
z dnia 24 maja 2006r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2005 rok

Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póżn.zm.) Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy za poprzedni rok budżetowy. Informacja winna być przedstawiona w terminie do dnia 31 maja roku następnego.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3128