Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość

Ogłoszenie Burmistrza Pakości o wyłożeniu do publicznego wglądu
„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość”


Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r., poz. 220), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pakość”.

Projekt założeń do planu wyłożony będzie w dniach od 15 listopada 2018r. do 05 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 13). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani, w czasie wyłożenia projektu, tj. do dnia 05 grudnia 2018 r. (włącznie):
  • w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dopiskiem: „Projekt założeń – uwagi i wnioski”,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, pok.13, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: planowanie.przestrzenne@pakosc.pl z dopiskiem „Projekt założeń – uwagi i wnioski”.

Zastępca Burmistrza Pakości
Szymon łepski

metryczka


Wytworzył: Radosław Dąbrowski (14 listopada 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (14 listopada 2018, 12:13:08)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (23 kwietnia 2019, 12:31:53)
Zmieniono: Przeniesienie informacji do głównego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 852