Zawiadomienie z dnia 07.01.2019 r.o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 i 8 w zw. z art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Pakość obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Pakości informuje, co następuje:

§ 1
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 8 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Pakości do niżej wymienionej komisji wyborczej:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie:
- nr 7, w liczbie 7
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie:
- nr 7, w liczbie 7

§ 2
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182§ 7 pkt.1, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Pakości przy ul. Rynek 4, pok. nr 15.
 
Burmistrz Pakości
 /-/  Zygmunt Groń
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Tołstyko (7 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2019, 17:10:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516