Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

Budżet Gminy Pakość na 2022 rok
rejestr zmian informacji

Publikacja opinii RIO w Bydgoszczy z dnia 08.09.2022 r. o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Pakość informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku
Data: 2022-09-09 09:13:03
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Pakość
Data: 2022-09-01 08:11:04
Autor: Jacek Malinowski
Poprawa błędu pisarskiego
Data: 2022-09-01 08:10:55
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja podjętej uchwały ws. uchwalenia Budżetu Gminy Pakość na 2022 r. wraz z opiniami RIO
Data: 2022-01-20 10:26:08
Autor: Jacek Malinowski
poprawa błędu pisarskiego
Data: 2022-01-20 10:25:54
Autor: Jacek Malinowski
Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data: 2021-12-06 11:24:39
Autor: Jacek Malinowski
Zmiany o pozycjach 1 - 6 (z 6)

powrót do informacji »