Zarządzenie nr 194/09BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 7 kwietnia 2009w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 194/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 7 kwietnia 2009


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych następujące miejsca na terenie gminy Pakość:

  • słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

_____________________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 kwietnia 2009, 14:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3266