Informacja Burmistrza Pakości z dnia 21 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), w celu powołania w gminie Pakość obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 20 lutego 2022 r., Burmistrz Pakości informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 25.01.2022 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości do niżej wymienionej komisji wyborczej: - Nr 1, w liczbie 5.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 25.01.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
Burmistrz Pakości  
/-/Zygmunt Groń

metryczka


Wytworzył: Beata Łechtańska (21 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek Malinowski (21 stycznia 2022, 13:51:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175