Zarządzenie nr 192/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 2 września 2020w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 192/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 2 września 2020


w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1. Wyznaczam Panią Cecylię Grzegdala - nauczyciela mianowanego, do zastępowania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w przypadku jego nieobecności.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń
 

   
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 192/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 2 września 2020 r.  

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w przypadku jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021
 
 
Zgodnie z art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
Z uwagi na fakt, że w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu nie utworzono stanowiska wicedyrektora, wyznaczenie nauczyciela zastępującego Dyrektora w przypadku jego nieobecności jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 września 2020, 07:54:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207