Zarządzenie nr 133/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 lipca 2008w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2008r

Zarządzenie nr 133/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 lipca 2008


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2008r

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2008r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

{Zal}

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 133/08
Burmistrza Pakości
z dnia 30 lipca 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za II kwartał 2008r.

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 11:58:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2965