Zarządzenie nr 71/04Burmistrza Pakościz dnia 20 maja 2004w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 71/04
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2004


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 48 ust. 1- 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001r.,
Nr 46, poz.499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127 poz.1089 i Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004r. Nr 25, poz. 219) w związku z art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25, poz. 219)

zarządzam, co następuje

§ 1

  1. Powołać dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
    w dniu 13 czerwca 2004 r. 6 obwodowych komisji wyborczych :
    – od nr 1 do 5 z siedzibą w Pakości
    – nr 6 z siedzibą w Kościelcu.
  2. Składy komisji określają załączniki do Zarządzenia od nr 1 do nr 6.

§ 2

Składy obwodowych komisji wyborczych podać niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Pakości
 Wiesław Kończal

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 71/2004
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2004 r.

Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Pakości
do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego

z siedzibą w Klubie “Jubilat” w Pakości,
ul. Mogileńska 21 a

 

Skład Komisji :
 
1. PIWOŃSKI Edward
2. SIERADZKA Wanda Jadwiga
3. KRZESZEWSKA Barbara
4. PRZYCHOCKA Ilona
5. CYBULSKA Iwona
6. GROŃ Magdalena
7. JĘDRO Robert
8. PUCZKARSKI Piotr
9. OLSZAK Aurelia
10. KAŹMIERCZAK Paweł
11. OSTROWSKA Lucyna


Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 71/2004
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2004 r.

Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 w Pakości
do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego

z siedzibą w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości,
ul. Św.Jana 12

 

Skład Komisji :
 
1. KUFLEWICZ Maria
2. PROSKURA Renata
3. KUBIAK Monika
4. KAWKA Barbara
5. CYBULSKI Dariusz
6. KRYGIER Łukasz
7. KUBIAK Katarzyna
8. LEWANDOWSKA Małgorzata
9. OLSZAK Łukasz
10. JARECKI Cyryl
11. ANKIEL Kazimiera 


Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 71/2004
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2004 r.

Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 w Pakości
do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego

z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
ul. Inowrocławska 14

 

Skład Komisji :
 
1. NOWAK Ewa
2. SAWA Krzysztof
3. BŁAŻEJEWSKA Alicja
4. DZIOBA Kazimierz
5. KISIEL Magdalena
6. KUBIAK Helena
7. PUCZKARSKA Halina
8. STASZEWSKA Alicja
9. BUCHHOLZ Krystyna
10. HANASZ Maria


Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 71/2004
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2004 r.

Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 w Pakości
do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego

z siedzibą w Gimnazjum w Pakości,
ul. Szkolna 44


Skład Komisji :
 
1. BAŃKOWSKA Wanda
2. WEJNEROWSKA Lucyna
3. WĄŻ Paulina
4. KARBOWIAK Agata
5. KISIEL Beata
6. GROŃ Katarzyna
7. WILCZYŃSKA Hanna
8. KUCAŁA Katarzyna
9. OWEDYK Zbigniew
10. KAŹMIERCZAK Grzegorz
11. JOACHIMIAK Urszula


Zał. nr 5 do Zarządzenia nr 71/2004
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2004 r.

Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 w Pakości
do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pakości,
ul. Błonie 2


Skład Komisji :
 
1. GOZDERA Mirosław
2. GILAS Krystyna Aleksandra
3. SIEKIERKA Beata
4. MRÓZ Małgorzata
5. FLORCZYK Andrzej
6. SWĘDROWSKA Magdalena
7. FRYDA Sylwia
8. OWEDYK Zuzanna
9. MAŁOLEPSZA Zofia
10. KOSIŃSKA Zofia 

Zał. nr 6 do Zarządzenia nr 71/2004
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2004 r. 

Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 w Pakości
do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kościelcu


Skład Komisji :
 
1. LEWANDOWSKI Zbigniew
2. KACZMAREK–MRÓZ Anita
3. KRUK Urszula Teresa
4. KŁAPUT Kazimierz
5. TIM Anna
6. PERDAŁ Krystian
7. KRUSZYŃSKI Patryk
8. LEWANDOWSKI Andrzej
9. KNASIAK Danuta
10. JARECKI Sebastian
11. CEBULA Alicja 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 stycznia 2009, 07:54:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3633