Zarządzenie nr 153/2016Burmistrza Pakościz dnia 31 sierpnia 2016w sprawie wysokości stawek za sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie dowozu na terenie gminy i miasta Pakość oraz wysokości stawki za kilometr w związku z kosztami przewozu ucznia niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

Zarządzenie nr 153/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 31 sierpnia 2016


w sprawie wysokości stawek za sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą w trakcie dowozu na terenie gminy i miasta Pakość oraz wysokości stawki za kilometr w związku z kosztami przewozu ucznia niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446), art. 17 ust. 3 i 3a, art. 71b, art.14a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się stawkę wysokości 22,00 zł brutto dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi i młodzieżą w trakcie dowozu  na terenie gminy i miasta Pakość.

§ 2. Wprowadza się stawkę w wysokości 0,53 zł za kilometr przejazdu, jeżeli dowożenie i opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi zapewniają rodzice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 września 2016, 11:52:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498