Uchwała nr II/9/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie powołania osobowego składu Komisji Integracji Europejskiej Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Uchwała nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie powołania osobowego składu Komisji Integracji Europejskiej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./


RadaMiejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać stałą Komisję Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w następującym składzie:

1. Czaja Jerzy
2. Mróz Aleksander
3. Pietrzak Czesław
4. Mróz Jacek
5. Oklasiński Piotr

§ 2

Komisja zajmować się będzie zagadnieniami związanymi z przystąpieniem do Unii Europejskiej, środowiskiem naturalnym, a także sprawami wsi i rolnictwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pakości
Ryszard Kuflewicz

 

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/9/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


                Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz w oparciu o Statut Gminy Rada Miejska powołuje komisje stałe do określonych zadań, ustalając przedmiot działania, oraz skład osobowy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pakości
Ryszard Kuflewiczmetryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 07:43:16)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 09:06:34)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3764