Zarządzenie nr 17/2003 Burmistrza Pakości z dnia 20 maja 2003w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie nr 17/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2003


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 13 ust. 1 -3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz.U.Nr 57, poz. 507, Nr 85, poz. 782) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. Nr 74, poz. 671)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołać dla przeprowadzenia głosowania w referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. 6 obwodowych komisji do spraw referendum:

- od nr 1 do 5 z siedzibą w Pakości,

- nr 6 z siedzibą w Kościelcu.

2. Składy komisji określają załączniki nr 1-6 do Zarządzenia.

§ 2

Składy obwodowych komisji do spraw referendum podać niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Pakości

  Wiesław Kończal

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 17/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2003 r.

 

Obwodowa komisja do spraw referendum

nr 1 w Pakości

z siedzibą w Klubie „Jubilat” w Pakości, ul. Mogileńska 21 a

Skład Komisji :

1. CYBULSKI Przemysław

2. PUCZKARSKI Piotr

3. GOLIŃSKA Danuta

4. WOJCIECHOWSKA Marzena

5. GAŃCZAK Ewelina

6. KAŹMIERCZAK Danuta

7. RAKOWSKI Szymon

8. PIWOŃSKI Edward

9. FLINIK Alicja

10. MROCZKOWSKI Dariusz

11. IDZIAK Janina

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 17/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2003 r.

 

Obwodowa komisja do spraw referendum

nr 2 w Pakości

z siedzibą w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości, ul. Św.Jana 12

 

Skład Komisji :

1. KACZMAREK-MRÓZ Anita

2. LEWANMDOWSKA Małgorzata

3. SIERADZKA Małgorzata

4. KAŹMIERCZAK Wioletta

5. LISOWSKA Katarzyna

6. JARECKI Cyryl

7. KAŹMIERCZAK Grzegorz

8. KUFLEWICZ Maria

9. WOŹNIAK Stanisław

10. PIWOŃSKA Paulina

11. ANKIEL Kazimiera

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 17/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2003 r.

 

Obwodowa komisja do spraw referendum

nr 3 w Pakości

z siedzibą w Przychodni Rejonowej w Pakości, ul. Inowrocławska 14

 

Skład Komisji :

1. WEJNEROWSKI Waldemar

2. PUCZKARSKA Halina

3. KAWKA Barbara

4. KAŹMIERCZAK Ilona

5. LISOWSKA Agata

6. LEWANDOWSKA Anna

7. KOŃCZAL Iwona

8. KAŹMIERCZAK Paweł

9. NOWAK Ewa

10. NOWAK Barbara

11. HANASZ Maria

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2003 r.

 

Obwodowa komisja do spraw referendum

nr 4 w Pakości

z siedzibą w Gimnazjum w Pakości, ul. Szkolna 44

 

Skład Komisji :

1. WEJNEROWSKA Lucyna

2. KARBOWIAK Agata

3. WOJCIECHOWSKI Wojciech

4. LISOWSKA Marzena

5. KARASIEWICZ Wanda

6. JARECKI Sebastian

7. BUCHHOLZ Krystyna

8. BAŃKOWSKA Wanda

9. ŻBIKOWSKA Ewa

10. PODLASZEWSKA Irena

11. CEBULA Alicja

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 17/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2003 r.

 

Obwodowa komisja do spraw referendum

nr 5 w Pakości

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pakości, ul. Błonie 2

 

 

Skład Komisji :

1. SIERADZKI Adam

2. KUCHARCZYK Jarosław

3. PRZYCHOCKA Ilona

4. KOMOROWSKA Małgorzata

5. BUKOWSKI Mariusz

6. MAŁOLEPSZA Zofia

7. CHRZĄSZCZ Mirosława

8. JÓŹWICKI Krzysztof

9. GOZDERA Michał

10. PAWIŃSKA Magdalena

11. KOSIŃSKA Zofia

 

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 17/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 20 maja 2003 r.

 

 

Obwodowa komisja do spraw referendum

nr 6 w Kościelecu

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kościelcu

 

Skład Komisji :

1. WŁODAREK Wojciech

2. KŁAPUT Kazimierz

3. SZYMBORSKI Marek

4. WILIŃSKI Michał

5. TYBURCZY Henryk

6. KAŹMIERSKA Czesława

7. LEWANDOWSKI Zbigniew

8. FRYSZKA Arkadiusz

9. NOWAK Elżbieta

10. FIGAS Zofia

 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:28:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3252