UCHWAŁA NR 2/2018 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości

UCHWAŁA NR 2/2018
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI
z dnia 11 września 2018 r.
 
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pakości oraz Burmistrza Pakości zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z poźn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. W wyniku wyboru przeprowadzonego w głosowaniu jawnym, na zastępcę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości została wybrana Pani Karolina Orzechowska.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Podpisy członków komisji:
  1. Mirosław Piotr Gozdera
  2. Jolanta Kamińska
  3. Eleonora Kapczyńska
  4. Zofia Kowalska
  5. Karolina Orzechowska
  6. Krzysztof Sucharski
  7. Irena Szklarska
  8. Katarzyna Truszczyńska
  9. Joanna Wienconek

metryczka


Wytworzył: Dorota Jakubowska (11 września 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 września 2018, 15:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615