UCHWAŁA NR 3/2018 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości

UCHWAŁA NR 3/2018
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI
z dnia 11 września 2018 r.
 
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości
 
Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się, co następuje:  
 
§ 1. Powołuje się Pana Jacka Malinowskiego na pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Podpisy członków komisji:
  1. Mirosław Piotr Gozdera
  2. Jolanta Kamińska
  3. Eleonora Kapczyńska
  4. Zofia Kowalska
  5. Karolina Orzechowska
  6. Krzysztof Sucharski
  7. Irena Szklarska
  8. Katarzyna Truszczyńska
  9. Joanna Wienconek

metryczka


Wytworzył: Dorota Jakubowska (11 września 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 września 2018, 16:00:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628